Verzoek tot inschrijving

Leuk dat je volgend jaar bij ons op school wilt komen!
Je ouder(s)/verzorger(s) kunnen een verzoek indienen via onderstaand formulier.

De aanmeldingen voor nieuwe brugklasleerlingen ontvangen we graag zo spoedig mogelijk. We werken met een toelatingsbeleid, opgesteld binnen het samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs op Goeree-Overflakkee. Deze is te vinden in de schoolgids.

Aanmeldformulier

Cursusjaar

Persoonsgegevens leerling

Contactgegevens leerling

Achtergrond

indien niet kerkelijk betrokken, kunt u volstaan met n.v.t.
Is er op de huidige school in de afgelopen jaren extra ondersteuning geboden, of is er een diagnose gesteld waarbij er op CSG Prins Maurits extra ondersteuning aangevraagd kan worden?
Bij een leerling met een mogelijke ondersteuningsbehoefte worden de ouders/verzorgers eerst uitgenodigd voor een gesprek. Als de ondersteuningsbehoefte in kaart is gebracht nemen we het verzoek tot aanmelding in behandeling. Zo ja, waaruit bestond deze ondersteuning?
Als uw kind een dyslexie- of dyscalculieverklaring heeft, kunnen er bepaalde faciliteiten worden gegeven. U ontvangt een brief met het verzoek deze aan ons op te sturen.

Gegevens van het gezinshoofd of verzorger

Vul hier uw achternaam, voorletter en eventuele voorvoegsels in
Een kopie van het ingevulde verzoek wordt naar dit e-mailadres gemaild.
Indien het adres afwijkt van het bovenstaande adres dan graag het adres hieronder invullen

Aanvullende gegevens

Hier kunt u eventueel een extra telefoonnummer of e-mailadres invullen. Wilt u hierbij aangeven van wie het nummer of adres is.
Geef hier eventueel ook aan als er extra zorg nodig is

Ondertekenen

U kunt pas opslaan als alle velden met een * zijn ingevuld.